6. ročník

Prirodzené čísla, deliteľnosť

Desatinné čísla

Obvody a obsahy rovinných útvarov

Uhly a trojuholníky

Kombinatorika