Zadania SŠ

Mám už nejaké zadania, len ešte musím uzavrieť pár drobností a uverejním ich. Ak nejaké máš aj Ty, pošli, ak bude zadanie otvorenou úlohou, zaradím do zoznamu.