8. ročník

Kladné a záporné reálne a racionálne čísla

Premenné, výraz

Rovnobežník, lichobežník, trojuholník, ich obvod a obsah, pytagorova veta

Kruh, kružnica

Hranol

Pravdepodobnosť, štatistika