Zadania ZŠ

V tejto časti nájdeš matematické zadania pre potreby základnej školy. Ja ich na hodinách matematiky nazývam kartami. Rozdelené sú tak, ako (by) som ich používal ja podľa ročníkov a oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Zoradiť si ich samozrejme môžeš podľa potreby. A ak nejaké máš aj Ty, neváhaj mi ich poslať, zavesíme ich sem.

Použitie je voľné len na vzdelávacie účely. Originálne zadania sa nazývajú SMILE Cards, ktoré sú tiež dostupné zadarmo pre vzdelávacie účely. Postupne ich prekladám a prerábam pre naše potreby. Origoš materiály boli prispôsobené UK/US vzdelávaciemu systému.