O mne

Volám sa Peter Druska a učím matematiku a programovanie modernou didaktikou, pomáham zavádzať moderné metódy výčuby v spolupráci s OZ Harpúna. Niečo píšem na Twitter, občas niečo zavesím na Instagram.

Ak treba, vieme sa dohodnúť na školení formou workshopu do modernej didaktiky akéhokoľvek predmetu.

Nejaké moje práce som uverejnil na domovskej stránke dvp.sk, prípadne ma môžeš kontaktovať tu: matematika@dvp.sk