Matematika na homeschoolingu

Ponúkam možnosť učiť sa so mnou matiku deťom na homeschoolingu. Formou online hodín. Nebudete sa len tak sucho učiť, ale budeme matematiku objavovať, rozprávať sa o nej a hľadať riešenia na zaujímavé problémy okolo nás.

⏳ Trvanie

Podľa potreby, ako komu bude vyhovovať. Niekomu stačí jednorázová konzultácia, niekto potrebuje pravidelné stretnutia a debaty.

❓ Bude to fungovať?

To záleží od prístupu žiaka. Platí, že aktívny žiak sa naučí viac, ako pasívny. Celý program sa odvíja od prvotného nastavenia. Najskôr si určíme kľúčové oblasti, v ktorých sa chce žiak ešte viac zlepšiť a na ich základe určíme cieľ, ktorý sa bude snažiť dosiahnuť aktívnou činnosťou a riešením stanovených zadaní.

Komu je to určené?

Primárne sa zameriavam na deťi, ktoré sa učia doma formou homeschoolingu.

Koľko to stojí?

Jedna 45 minútová hodina stojí 13€.

Forma

Momentálne každé stretnutie prebieha online, každá hodina sa nahráva, ktorú má žiak následne k dispozícii na neskoršie použitie len pre svoje účely. Nikde inde sa nezverejňuje.

Napíš mi

Kontaktovať ma je možné na emaili matika@dvp.sk alebo telefónnom čísle 0911 30 79 79 a dohodneme si bližšie detaily. Tykáme si.