Kvadratická funkcia

Kvadratická funkcia bola popísaná na základe skúmania tvarov, ktoré sa menia s druhou mocninou. Napríklad zmena plochy dačoho. Či už plochy štvorca vzhľadom na dĺžku strany, plochy kruhu vzhľadom na polomer, alebo hodnoty y vzhľadom ku hodnote x^2.

V tejto sérii sa pozrieme na pár zaujímavých vlastností kvadratickej funkcie, ako je jej priebeh (bez derivácie), vrchol, korene alebo priesečník s osou y.

Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *