👩🏽 Ženy matiky a iné

Dňa 11. februára si pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vedeckých a technických odboroch. Na instagrame som sa v matematických storkách venoval piatim z nich, tak si ich tu teraz stručne predstavíme. Inšpiratívnych žien okolo matematiky je kvantum, preto nie je šanca sa venovať každej. Toto je môj osobný výber, aby mladé dievčatá boli… Pokračovať v čítaní 👩🏽 Ženy matiky a iné

Pytagorejský pohár

Pytagoras je okrem slávnych matematických vzťahov preslávený dômyselným pohárom, ktorým trestal svojich žiakov za chymtivosť, ak si doň naliali viac vína, ako bolo únosné. To bolo ešte v časoch, keď učiteľ so žiakmi mohol piť víno úplne bežne. Obrázok 1 ilustruje 4 stavy. Stav A je prázdny pohár, stav B je pohár naplnený tak, aby… Pokračovať v čítaní Pytagorejský pohár

Zrušenie známok nič nevyriešiť

Kedysi som si myslel, že bez známok by sa nám lepšie učilo, deti by mali lepšie výsledky. Dnes tvrdím opak a vysvetlím prečo. Odporúčam najskôr prečítať si článok od Roberta Čapka, odborníka na didaktiku, ako odpovedá Tatovi parťákovi (ďalej žiež TP) ohľadom hodnotenia a negatívneho postoja k známkam. Čo sa týka známok, musím podotknúť, že… Pokračovať v čítaní Zrušenie známok nič nevyriešiť

O čom je tento projekt

Vzdelanie má byť dostupné každému bez rozdielu. Všetky moje materiály, ktoré si vytvorím pre potreby vyučovania matematiky, budú zadarmo. Všetky. Postupne, ako materiály vytváram, ich priraďujem do ročníkov podľa ŠVP. Použi ich na svojich hodinách podľa ľubovôle, poradie nie je určené, ani ich zaradenie. Ja občas miešam témy krížom cez seba, aby sa vytvárali komplexnejšie… Pokračovať v čítaní O čom je tento projekt

Publikované
Kategorizované ako Len pre info