Značka: pomer

  • Trigonometrická funkcia sínus

    Trigonometrická funkcia sínus

    Trigonometrická (niekedy aj goniometrická) funkcia sínus je základ, ako pochopiť meniace sa patterny (vzory) v priestoročase, ktoré úzko súvisia s pravouhlými trojuholníkmi. Tak sleduj, a uč sa!