Matematické kúzla

V tejto časti nájdeš matematické kúzla, alebo inak aj zadania. Ja ich na hodinách matematiky nazývam kartami. Rozdelené sú tak, ako (by) som ich používal ja podľa ročníkov a oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

Použitie je voľné len na vzdelávacie účely. Originálne zadania sa nazývajú SMILE Cards, ktoré sú tiež dostupné zadarmo pre vzdelávacie účely. Postupne ich prekladám a prerábam pre naše potreby. Origoš materiály boli prispôsobené UK/US vzdelávaciemu systému.