Akadémia matematického myslenia

Ponúkam možnosť absolvovať so mnou ?? Akadémiu matematického myslenia (AMM). Táto forma je viac, ako len obyčajné doučovanie matematiky, pretože vychádzam z poznatkov vedeckých disciplín akými sú neurovedy, psychológia alebo pedagogika v priamom vzťahu s matematikou.

Akadémia matematického myslenia sa dá prispôsobiť potrebám každého žiaka individuálne. Či už sa je treba pripraviť na prijímačky na akúkoľvek strednú alebo na vysokú školu. Alebo len tak sa v matike zdokonaliť.

⏳ Trvanie

Akadémia trvá minimálne 5 týždňov (aj viac, podľa potreby) po 90 minút intenzívnej debaty týždenne, takže je dobré myslieť na veci v dostatočnom predstihu.

❓ Bude to fungovať?

To záleží od prístupu žiaka. Platí, že aktívny žiak sa naučí viac, ako pasívny. Celý program sa odvíja od prvotného nastavenia. Najskôr si určíme kľúčové oblasti, v ktorých má žiak problémy a na ich základe určíme cieľ, ktorý sa bude snažiť dosiahnuť aktívnou činnosťou a riešením stanovených zadaní.

Komu je AMM určená?

Matematiku môže pochopiť každý na akejkoľvek úrovni. Preto je Akadémia matematického myslenia určená každému, kto o ňu prejaví záujem. Mladým i starým, dievčatám i chlapcom, ženám i mužom.

Je šitá hlavne pre žiakov základných alebo stredných škôl, no kľudne sa do nej môžu zapojiť aj pracujúci dospelí, ktorí matematiku potrebujú v praxi a cítia, že pár vecí by bolo fajn vedieť do väčšej hĺbky.

Koľko to stojí?

V prepočte na jednu 45 minútovú hodinu to stojí 13€. Minimálny rozsah je 5 týždňov po 90 min/týždeň, čo je minimálna suma 130€.

Ak by sa Akadémie zúčastňovalo naraz viac žiakov, cena by bola nižšia o 1€ na každého žiaka na hodinu. Maximálne množstvo žiakov v jednej skupine je 5.

Forma

Momentálne každé stretnutie prebieha online??‍?, každá hodina sa nahráva ?, ktorú má žiak následne k dispozícii na neskoršie použitie len pre svoje účely.

Napíš mi

Kontaktovať ma je možné na emaili matika@dvp.sk alebo telefónnom čísle 0911 30 79 79 a dohodneme si bližšie detaily. Tykáme si.